?မိုးေကာင္းကင္ရဲ႕ ခရီးစဥ္အသစ္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုပါတယ္?
အေမးအေျဖ အစီအစဥ္မွာ စစ္ေတြခရီးစဥ္ေျပးဆြဲေပးဖို႔ အၾကံျပဳထားတဲ့ မိုးေကာင္းကင္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္
ရန္ကုန္ စစ္ေတြ တိုက္႐ိုက္ခရီးစဥ္ကို ယခုလ ၂၆ ရက္ေန႔က စၿပီး ဆြီဒင္ႏို္ုင္ငံထုတ္ ၂+၂ ကားသစ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တစ္ဦးလွ်င္ ၂၁၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေန႔စဥ္ ပိတ္ရက္မရွိ ေျပးဆြဲသြား
မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း မိုးေကာင္းကင္ကို အစဥ္အားေပးၾကတဲ့ ခ်စ္မိတ္ေဆြ အေပါင္းတို႔အား အသိေပးခ်င္ပါတယ္
ကားထြက္ခ်ိန္ေတြေလးေတြ မွတ္ထားေနာ္

✌️✌️ရန္ကုန္မွစစ္ေတြ နံနက္၁၀နာရီ
✌️✌️စစ္ေတြမွရန္ကုန္ နံနက္၆နာရီ

ဒီပိုစ္ကို လြတ္လပ္စြာရွယ္ႏိုင္ပါတယ္??
မသိေသးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြကိုလည္း လက္တို႔လိုက္ပါ