မိုးေကာင္းကင္ ခရီးစဥ္ ရန္ကုန္ထားဝယ္ ျမိတ္ေကာ့ေသာင္း နွင့္ ခရီးစဥ္ အားလံုး အျကိုေနမတိုင္ခင္ ၁၂ ရက္
ေန႔ေနာက္ဆံုး ကားေတြအကုန္ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ၿပီး
ဂိတ္ပိတ္ပါတယ္
နွစ္ဆန္း တရက္ေန႔ကို ခရီးစဥ္အား လံုးျပန္ထြက္ပါတယ္
သၾကၤန္အတြင္း ခရီးစဥ္ရွိမရွိ လာေမးထားသူမ်ားအတြက္ ေျဖေပးလိုက္ပါတယ္
ဒီၾကားထဲ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ထပ္ေၾကျငာေပးပါ့မယ္