မိုးေကာင္းကင္

မိတ္ဆက္

မိုးေကာင္းကင္ အဆင့္ျမင့္ခရီးသည္ပို႕ေဆာင္ေရးေမာ္ေတာ္ယဥ္အသင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရသည့္ ဥေရာပစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံထုတ္ SCANIA Marcopolo Bus ကားအသစ္မ်ားျဖင့္ ခရီးသြားမိဘျပည္သူမ်ားအတြက္ အသြားအျပန္ခရီးစဥ္မ်ားကို ေျပးဆြဲေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

မိုးေကာင္းကင္

လက္စြဲေဆာင္ပုဒ္မ်ား

လုံျခံု၊ စိတ္ခ်၊ သက္သာ၊ ဆင္ေျပ၊ တိက်၊ ခ်ိန္မွန္၊ ျမန္ဆန္ဖို႕ မိုးေကာင္းကင္ကို စီးၾကစို႕။

ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ ျပည့္စံု၊ ရႊင္လန္း၊ ေက်နပ္၊ အားရ မိုးေကာင္းကင္မွ စြမ္းေဆာင္ျပ။

ရဟန္း ရွင္လူ မိဘျပည္သူ ဆင္ေျပလြယ္ကူ လက္မွတ္ဝယ္ယူ ဖုန္းတစ္ခ်က္ဆက္ အိမ္အေရာက္ပို႕ မိုးေကာင္းကင္မွ အခမဲ့ကူ။

မိုးေကာင္းကင္ ခရီးသြားလက္မွတ္ မ်ားမ်ားဝယ္ မ်ားမ်ားေလ်ာ့ အစီအစဥ္။

မိဘျပည္သူမ်ားရဲ့

ေျပာစကားမ်ား

"မိုးေကာင္းကင္" မိသားစုမွ လူႀကီးမင္းရဲ့ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ေတာင္းခံလိုပါသည္။

ယခုလို သင့္အခ်ိန္ကိုေပးျပီး ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုေပးတဲ့ အတြက္ မိုးေကာင္းကင္ မိသားစု မွ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ ယခုထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို ထပ္မံ ေဆာင္ရြက္သြားဖို့ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။