မိုးေကာင္းကင္

Branches

ဖုန္းနံပါတ္မ်ား –
ရန္ကုန္
၁။ ( က-၉/၁၀) ပေစာက္၀င္း ေအာင္မဂၤလာယာဥ္ရပ္နားစခန္း
     09-73208028, 09-786497087, 09-786497088
၂။ တာေမြၿမိဳ.နယ္ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း အားကာသိပၸံေရွ့ အခန္း(၅)
     01-541830
၃။ အမွတ္(၂၇၅) ပန္းဆိုးတန္းလမ္း (အထက္)
     01-249871
ေနျပည္ေတာ္
၁။ ေဘာဂသီရိ ကား၀င္း
     067-26302, 067-26346, 09-421001222
၂။ ၿမိဳ့မေစ်း
     09-4210001444
၃။ သေၿပကုန္း
     09-250092103
မံုရြာ
၁။ အမွတ္ (၄/၅)မံုရြာကားေလး၀င္း
     067-28062, 071-28337, 09-43029615,
     09-400402488071
မႏၱေလး
၁။ အေဆာင္(က) အခန္း(၂) အေနာက္ဘက္တိုက္တန္း
     ထြက္ေပါက္အနီး က်ြဲဆည္ကန္ကား၀င္း
     02-66245, 09-259255380, 09-259255381
ျမစ္ႀကီးနား
၁။ အမွတ္ (၁၈) သီတာရပ္ မကန ကား၀င္း
     09-73242678, 09-259255382
ထား၀ယ္
၁။ အိမ္ေရွ.ၿပင္ရပ္ ထား၀ယ္ကားႀကီး၀င္း
     09-250856668, 09-250856669, 09-421012195
၂။ အခန္း (၂၁) ဥတၱားႀကီးလမ္းဆံု အိုးလုပ္ရပ္ မီးပြိဳင့္အနီး
     ေရး/လမ္း (ၿမိဳ့ထဲဂိတ္)
ၿမိတ္
၁။ အထက္ေရပုံလမ္း JP ဆီဆိုင္ေဘး
     09-421012194
၂။ ကားေလး၀င္း
     09-458323494
၃။ ကံေခါင္လမ္း/ကရနီ မီးပြိဳင့္ေရွ့ ၿမိဳ့တြင္း
     09-73103669
ေကာ့ေသာင္း
၁။ ၃ မိုင္ ကားႀကီး၀င္း
     09-458315441, 09-458315442, 09-73254422
၂။ ပိေတာက္ ေရြွ၀ါလမ္း CB ဘဏ္ႏွင့္ ဇီ၀က ေဆးခန္းအနီး
     09-458315443
စစ္ေတြ
၁။ ေဝသာရီအားကစားကြင္းေရွ႕တိုက္တန္း
09-260666001,09-260666002,09-260666003
ဂြတၱလစ္
၁။ တာေမြၿမိဳ.နယ္ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း အားကာသိပၸံေရွ့ အခန္း(၅)
     01-541830
စိန္၀င္း
၁။ အမွတ္(၂၇၅) ပန္းဆိုးတန္းလမ္း (အထက္)
     01-249871