မိုးေကာင္းကင္

Contact

ဖုန္းနံပါတ္မ်ား –
ျမစ္ႀကီးနား အခန္း(၂၈)ျမစ္ဖ်ားဧရာအေဝးေျပး ေရႊလမ္းမလမ္းသြယ္-၁၀ တပ္ကုန္းရပ္ကြက္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕
09 73242678, 09 259255382
မံုရြာ အခန္း(4-5) မုံရြာေတာင္ကားေလးဝင္း
07128062, 07128337, 09 43029615, 09 400402488
မႏၲေလး အေဆာင္(က)/အခန္း(2)/အေနာက္ဘက္တုိက္တန္း/ထြက္ေပါက္အနီး/က်ြဲဆည္ကန္ကားဝင္း/မႏၲေလး
02-66245, 09-259255380, 09-259255381
ေနျပည္ေတာ္ ေဘာဂသီရိ (က/22) ျမိဳ့မေစ်းကားဝင္း(က/32)
067-26302, 067-26346, 09-421001222
သေျပကုန္းေစ်းကားဝင္း(က/10)
09 2500921030
ၿမိဳ့မေစ်း
09-4210001444
ထားဝယ္ၿမိဳ႕ အခန္း(21)/ဥတၲားႀကီးလမ္းဆုံ/အိုးလုပ္ရပ္/မီးပြိဳင့္အနီး/ေရးလမ္း ထားဝယ္ကားႀကီးဝင္း
09-250856668, 09-250856669, 09-421012195
ေကာ.ေသာင္း ၃မိုင္ကားျကီးဝင္း လက္ မွတ္ေရာင္းဌာန
09 458315443, 9458315442, 09 458315441, 09 73254422
စစ္ေတြ ေဝသာရီအားကစားကြင္းေရွ႕တိုက္တန္း
09 260666001, 260666002, 260666003, 260666004, 402882151, 402882152
ၿမိတ္ ၿမိတ္ကားႀကီးဝင္း အခန္း ၁၅,၁၆ JP ဆီဆိုင္ေဘး
09-421012194
ကားေလး၀င္း ကံေခါင္လမ္း/ကရနီ မီးပြိဳင့္ေရွ့ ၿမိဳ့တြင္း
09-458323494
ရန္ကုန္ A(9-10) ပေစာက္၀င္း ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး ရန္ကုန္
လက္မွတ္-09-428626731, 09-73208028, 09-5161881, 09-260666008, 09-260666009, 09-8626731, 01-637644
တန္္ဆာ-09-795063781, 09-772564309, 01-636788
တာေမြ အမွတ္ (၅) ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း တာေမြ
098595800 , 09420258551 , 01541830
ေဘာဂသီရိ 067-26361, 09-977921040
တပ္ကုန္း 09-49323917, 09-977921043
ေမာ္လၿမိဳင္ 09-49804147, 09-8703057, 09-977921044
ကမာ၀က္ 09-425269439, 09-8725076
က်ိဳက္ခမီ 057-75261, 09-425262166
မုဒံု 09-49826358, 09-977921046
သံျဖဴဇရပ္ 057-97106, 09-425260775, 09-977921047
က်ိဳက္မေရာ 09-49828080, 09-977921045