our

Member Card Discount

Member Card Discount

ရန္ကုန္ ထားဝယ္ အထူးကား သို႔မဟုတ္
ရန္ကုန္ ၿမိတ္ အထူးကား စီးသူတိုင္း မိုးေကာင္းကင္ရဲ႕
အၿမဲတမ္း မန္ဘာျဖစ္ခြင့္ရွိပါတယ္
အထူးကား စီးၿပီးလို႔ရွိရင္ ရန္ကုန္ဂိတ္မွာ မန္ဘာကဒ္ ရယူပါ
မန္ဘာကဒ္နဲ႔ဝယ္ရင္ ဘယ္ခရီးစဥ္မဆို ၅% ေလ်ာ့ေပးပါတယ္ မန္ဘာကဒ္ကို တစ္ျခားသူအား လႊဲေျပာင္းခြင့္မရွိပါ

"မိုးေကာင္းကင္" မိသားစုမွ လူႀကီးမင္းရဲ့ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ေတာင္းခံလိုပါသည္။

ယခုလို သင့္အခ်ိန္ကိုေပးျပီး ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုေပးတဲ့ အတြက္ မိုးေကာင္းကင္ မိသားစု မွ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ ယခုထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို ထပ္မံ ေဆာင္ရြက္သြားဖို့ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။